ÜNİVERSİTE İLE BİRLİKTE HAFIZLIK EĞİTİMİ

 • Eğitimin Amacı

    Katılımcılar için
 1. Genç yaşta Kur’an’ı Kerim hıfzı ile büyük bir manevi hazineye sahip olmak.
 2. Üniversite eğitim sürecinin, hafızlık eğitimi ile birlikte daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
 3. Hafızlık eğitimi ile Kur’an-ı Kerim ezberi ve lafız-mana öğretiminin önemini vurgulamak.
 4. Hafızlık eğitimi ile çalışma disiplini, zaman yönetimi gibi becerileri geliştirmek ve süreklilik kazandırmak.
 • Başvuru Şartları

 1. İstanbul’daki Üniversitelerin örgün lisans programlarına kayıtlı 1. veya 2. sınıfta olmak.
 2. Hafızlığa ilgili, istidatlı ve kabiliyetli olmak.
 3. Hafızlık eğitimini en fazla 3 yıl içinde tamamlamayı kabul etmek.
 4. Mülakatta başarılı olmak.
 5. 18 yaşını doldurmuş erkek öğrenci olmak.
 • Eğitim İle İlgili Önemli Hususlar

 1. Hafızlık süresi boyunca toplam yıllık izin süresinin bayramlar ve sınav haftaları dâhil 45 günü geçmemesi gerekmektedir.
 2. Öğrencinin pazar günü dışında her gün hafızlık dersi vermesi gerekmektedir.
 • Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Ömer Çelik
 2. Prof. Dr. Erdoğan Baş
 3. Kurra Hafız Hasan Baydemir
 4. Kurra Hafız Fatih Kılıçoğlu
 • Mülakat Konuları:

 1. Ön kayıt başvurusunda verilen bilgilerin değerlendirilmesi.
 2. Katılımcının hafızlığa olan ilgilisinin ve isteğinin değerlendirilmesi.
 3. Kur’an Kerim’i yüzünden okuma seviyesinin belirlenmesi.

Program mülakatta başarı olan öğrencilerle 29 Temmuz 2024’deÜsküdar Hüdayi Külliyesinde başlayacaktır.

Başvuru için Tıklayınız

İletişim: Fakih TURGUT – Eğitim Sorumlusu – 0537 411 58 10