İLAHİYAT YAZ KAMPI

İLAHİYAT YAZ  PROGRAMI

Günümüzün bize sunduğu fırsatları değerlendirerek İstanbul’da “İlahiyat Kampı” ile eğitiminize katkıda bulunmak istiyoruz. Bu ders meclisi öğrencilerin temel düzeyde bilgi birikimi sağlamayı, bütüncül bir bakış kazandırmayı hedeflemektedir.

Program ilahiyata devam eden ERKEK öğrencilere yöneliktir. Ücret talep edilmemektedir. Barınma, Hüdayi Vakfı’nın kurumlarında gerçekleşecektir. Ulaşım gideri katılımcı tarafından sağlanır.

Mülakat çevrimiçi(online) yapılacaktır. Katılımcılar programla ilgili soruları mülakatta sorabilirler.

Programın Kazanımları

»  İslami İlimler alanındaki kaynak eserleri Arapça temelli okuma

» Online ve Yüz yüze eğitim kamplarıyla etkili öğrenim

» İslami İlimler alanındaki meselelere bütüncül bakabilme

Karakter Gelişim Seminerleri
Sosyal ve Sportif Faaliyetler
Şehir ve Kültür: İstanbul
Program katılımcıların seviyesine göre  2 farklı düzeyde uygulanacaktır. Programda başarılı olan öğrenciler, sene içinde devam edecek olan çevrimiçi (online) derslere katılım hakkı kazanacaktır.

1. Seviye (Haftalık Ders ve Saatleri)
Fıkıh (Muhtasar’ul Kuduri) 2 saat
Kur’an-ı Kerim (Tashîh-ı Hurûf Dersleri) 4 saat
Klasik Arapça (Avamil Cürcani) 4 saat
Arapça Modern Metinler ve Çözümlemeleri 2 Saat
Tefsir (Tefsîrü’l-Celâleyn) 2 saat

2. Seviye (Haftalık Ders ve Saatleri)
Fıkıh (Muhtasar’ul Kuduri) 2 saat
Kur’an-ı Kerim (Tashîh-ı Hurûf Dersleri) 4 saat
Klasik Arapça (Tuhfet’üs-Seniyye) 4 saat
Emrullah İşler – Arapça Modern Metinler ve Çözümlemeleri 2 Saat
Tefsir (Tefsîru İbn Kes̱îr) 2 saat

İletişim için:

kulturhizmetleri@gmail.com

adresine mail gönderebilirsiniz.