İLAHİ NEFESLER MÛSİKÎ EĞİTİMİ

Mehmet Hadi Duran riyasetinde ilahi nefesler musiki eğitimi başvuruları 29 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecektir.