DENEME YARIŞMASI

Hüdâyi Vakfı Kültür Ünitesi tarafından Vefatının 392. sene-i devriyesinde Üsküdar’ın manevi mimarı olan Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri’nin anısına deneme yarışması yapılacaktır.

YARIŞMA ŞARTLARI

 1. Yarışmanın Amacı, Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerinden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini vefatının 392.yılında anmak ve ondan günümüze kalan maddi ve manevi değerlerden istifade etmektir. Ayrıca gençlerimizi tefekküre davet etmek ve yazı yazma alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır.
 2. Yarışmanın teması, Hüdayi Hazretleri’nden günümüze intikal eden vakıf insanı ve nitelikleridir.
 3. Yarışmaya Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na bağlı müesseselerde kaydı bulunan erkek öğrenciler katılabilecektir.
 4. Denemeler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1000 kelimeyi geçmeyecektir.
 5. Yarışmaya katılacak olan kişi kendisinin yazmış olduğu bir deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler iptal edilecektir.
 6. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir eserle ve tek yazarlı katılabilir.
 7. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
 8. Jüri üyelerinin vermiş olduğu sonuca itiraz edilemez ve sonuçlar değiştirilemez.
 9. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Hüdayi Kültür Ünitesine ait olacaktır.
 10. Başvurular 31 Ekim 2020 saat 23.59’da sona erecektir.
 11. Sonuçlar 11 Kasım’da https://www.hudayikultur.com/ web adresinden açıklanacaktır.
 12. Yazılan denemeler, başvuru linkinde yer alan dijital form doldurularak pdf  veya docx formatında sisteme yüklenecektir.

ÖDÜL:
Birincilik: 1.000 TL
İkincilik: 750 TL
Üçüncülük: 500 TL

Yarışma Sonuçları

Birinci: Sevban Dal
İkinci: Muhammed Güney
Üçüncü: Selim İsmail Akkurt

Tüm katılımcılara Hüdayi Hazretleri’nin Divanı hediye edilecektir.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri’nin hayatı; ilmi, edebi ve tasavvufi şahsiyeti için bkz.